Voor een betere samenleving
en collectieve kracht

Deze ‘PitchPagina’ is een voorbeeld van het gemak waarmee we elkaar kunnen helpen.

Stichting SamenZelfDoen biedt collega “Goede Doelen” een extra podium en doet dat volledig belangeloos.