Burendag / opschoondag

Elk jaar worden er in heel Nederland ‘Burendagen’ georganiseerd.

Het is een prachtig voorbeeld van de manier waarop men ‘samen’ ín de buurt iets kunnen doen waar iedereen iets aan heeft.

Stichting SamenZelfDoen stimuleert dit soort initiatieven en zet zich in voor speciale samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

  • De samenwerking tussen scholen en de buurt.
  • De samenwerking tussen jongeren en ouderen.
  • De samenwerking tussen valide en invalide mensen
  • De samenwerking tussen burgers en officiële instanties